Policy

 

Kuniba-kai KF Karlskogas riktlinjer för tävlingar

Tävling ska vara en rolig, utvecklande och naturlig del av träningen för de som önskar. Tävlingar kan dessutom leda till ökad motivation.

 

Tävlingar annonseras på webbsidan och i samband med träningar för att höra om intresse och möjlighet att samåka. Tränarna fyller en viktig funktion för att bolla med intresserade om de ska delta eller inte. För att få tävla för klubben krävs engagemang på träningarna. Medlemmar som är aktiva i att hjälpa till i klubben t.ex. att ta ansvar för vissa träningspass mm ersätts till viss del för utlägg av såväl tävlingsavgift som utrustning. Detta bidrag beslutar styrelsen om i samarbete med Shihan Ky Buon Tang.

 

Fler policys publiceras löpande

Svenska Kunibakai © 2009