Träningstider

 

 

 

Pga av tillfällig tränarbrist så är träningstillfällena något "rörliga". Se första sidan för aktuell information.

 

                 

Svenska Kunibakai © 2009