Svenska Kuniba Kai styrelse 2012

Håkan Wilhelmsson

Ordförande

 

Johan Brinkenberg

Kassör

 

 

Iris Johansson

Sekreterare

 

Johan Backteman

TK-ledamot

6 dan

Christel Klar

Suppleant

 

Hanna Stensson

TK-Suppleant

 

Risto Satta

Ledamot

 

 

 

Svenska Kuniba Kais tekniska kommitté

Renshi

Johan Backteman

Ordförande

6 dan

Johnny Karlsson

 

 

 

Per Åstrand

 

 

 

Hanna Stensson

 

 

 

Svenska Kunibakai © 2012